0

България е заплашена от над 2 милиарда лева глоби заради „заменките“

Зелените сме категорично против това българските граждани да плащат сметките на олигарсите

По повод очакваното решение на Европейската комисия и публикувания законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната помощ, Зелените напомняме, че над 147-те заменки на гори с обща площ над 4000 декара, извършени от правителствата на премиерите Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев в периода 2003-2009 година, явно и безапелационно нарушават законите и застрашават природата на България. По-конкретно:

  1. Практически всички заменки на гори договорени в този период са направени на занижени поне два пъти цени спрямо тяхната крайна цел, която е била да се облагодетелстват определени лица, като заменените гори в последствие бъдат застроени. Тези заменки представляват нерегламентирана държавна помощ, а държавата е ощетена с милиарди левове.
  2. Много от тези заменки са направени в явно нарушение на други нормативни актове. В някои крещящи случаи е потъпкана дори Конституцията на Р България – там, където са заменени крайбрежни дюни, актувани в горския фонд, които са публична държавна собственост съгласно Конситуцията.
  3. Много от тези заменки застрашават природата на България, защитните територии и зони. Голям дял от тях са в апетитните зони на черноморското крайбрежие Зона А и Б (Камчийски пясъци, Сребристия бряг – Каварна, Несебър, Царево и др.) и в райони с планирани планински курорти. Скандални са заменките в района на Искровете над Говедарци за планирания мега ски курорт или под връх Перелик все със същата цел.

Във връзка със стартиралата наказателна процедура на Европейската комисия по повод заменките на земи и гори, се очаква те да бъдат обявени за нерагламентирана държавна помощ, което означава, че България може да получи глоби от над 2 млрд. лева, които ще трябва да платят всички български граждани.

Въпреки многото декларации от 2009 година насам, държавата не направи нищо за решаване на проблема със скандалните заменки. Затова Зелените настояваме:

  1. Всички заменки направени в територии от екологичната мрежа НАТУРА 2000, като заменките в района на Камчийски пясъци на дъщерните фирми на „Райфайзен инвестмънт – Виена“, на фирмата „Рила спорт“, на СТЦ „Перелик“ и други подобни следва да бъдат постановени за нищожни със законодателен акт в заключителните разпоредби на Закона за горите, поради явното противоречие на направените замени и декларирната им цел и явната им цел – предстояща промяна на начина на трайно ползване – с целите на защитените зони и Европейското законодателство. В противен случай ще има кумулиране на нарушения по Директивата за дивите птици и Директивата за природните местообитания, доколкото са инициирани процедури за застрояване на тези територии и промяна на тяхното предназначение, без преди това да е направена оценка за съвместимостта на тези дейности с екологичната мрежа.
  2. Всички извършени процедури извън НАТУРА 2000, но в зона А и Б по Черноморското крайбрежие следва да бъдат постановени за нищожни със законодателен акт в заключителните разпоредби на Закона за горите поради подобни мотиви – противоречие с целите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който не предвижда застрояване на горски територии в тези зони. Последващо преобразуване на тези територии след смяна на тяхната собственост би представлявало потъпкване на целите и духа на закона.
  3. Всички останали заменки би следвало да бъдат третирани като нереглментирана държавна помощ. Би следвало или да бъде доплатена реалната им стойност, или сделките да бъдат разтрогнати.

За контакти:

Андрей Ковачев, Съпредседател на Зелените, тел. 088 7788 218

Адв. Свилен Овчаров, адвокат по процедурата пред ЕК, тел. 0887336363

Петко Цветков, член на Националния съвет на Зелените, тел. 089 6798 905

Зелените

21 януари 2014 г.