0

Зелените: Правителството иска да погуби биоземеделието в България

ЗеленитеПравителството се кани да задуши опитите за отглеждане на биологична продукция в България като остави биоземеделците без субсидии. В проекто-наредба е заложено отпадане на възможността за биологичните земеделски производители да подават заявления за подпомагане по м.214 „Агроекологични плащания”. При все това, че биоземеделските плащания са директно от бюджета на ЕС и са без съфинансиране от държавния бюджет. Яркият контраст и ирония в случая е, че субсидиите за конвенционално земеделие остават. Така правителството, вместо да изпълни обещанията си за приоритизиране на биоземеделието, се кани да загроби бъдещето на България в тази насока. В други страни в ЕС биоземеделието се субсидира въпреки неблагоприятните условия за земеделие в тях. Не можем да допуснем такава допълнителна разруха в сектора, особено с оглед на световните тенденции за ориентиране към био продукция. Такъв акт би бил държавническо слабоумие и опасност за здравето на българите и за хранителната сигурност на страната, както и отнемане на възможността за развитие на модерно, природосъобразно земеделие. Страната ни е с едни от най-благоприятните условия за развитие на земеделие в Европа, а изостава сериозно в областта и от това страдат както хората, които се занимават с производство, така и всички останали – все повече лишени от достъп до прясна и чиста храна.

Спиращите се субсидиите за биоземеделие са нищожни на фона на огромните суми, които годишно се изразходват в сектора – четири милиона на фона на повече от милиард. Много фермери имат интерес да се занимават с биоземеделие, но са възпирани от неоправдано строгата бюрокрация. Някои земеделци, все пак, се пребориха с тези пречки и ивестираха сериозни средства и време за изграждане на биологични производства. Проекто-наредбата е гавра с техните усилия. Предлагаме на правителството, вместо да спира субсидиите за биоземеделие, да ги увеличи постепенно, като също облекчи режимите за сертифициране на биопродукция. Европейското законодателство не изисква толкова строг лицензионен режим, колкото сами въведохме в България.

Зелените ще се борим с всички законови средства, включително и публични прояви, демонстрации и прояви на гражданско недоволство в защита на сектора и хората, които се грижат за по-чиста околна среда и по-здравословна храна.

ПП „Зелените”

17.03.2014 г.