Информация за гласоподаватели

 1. Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Парламентарни Избори на 12.5.2013 г. :
  https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml
 2. Възможности за гласуване на друго място:
  https://www.grao.bg/elections/InfoTerms.cshtml#AddrVoteReq

 

ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ!

Гласуване на ученици и студенти в деня на изборите /12.05.2013г./ в избирателна секция по избор, на основание чл. 207 от Изборния кодекс

Чл. 207. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България избирател, който е ученик или студент – редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на:

 1. документ за самоличност;
 2. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
 3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
 • http://www.facebook.com/jivka.jekova.1 Jivka Jekova

  Какъв е начина да се проследи : Дали един студент/ученик гласувал в една избирателна секция, няма да гласува и в друга ?

 • Svilen Vladimirov

  Проследяване преди самото гласуване или по време на изборния ден е невъзможно – нито от СИК, нито от застъпници, нито от ЦИК, нито от ЕСГРАОН или прокуратура. Така нищо не препятства стидентът/ученикът да гласува на много места.

  След това обаче, т.е. след изборният ден, е много лесен за хващане по ЕГН. Това може да го направи както държавната фирма Информационно обслужване ЕАД, които са избрани да броят резултатите, така и ЕСГРАОН, по поръчка на прокуратурата, ЦИК или ИО.

  Тогава злоупотребилия студент/ученик е много узявим за наказателно преследване по две обвинения:

  1.) Злоупотреба с избирателно право по чл. 168, ал. 2 от НК:
  Който упражни избирателното си право два или повече пъти при един избор, се наказва с пробация и с глоба от петстотин до две хиляди лева.

  2.) Подписване и представяне на декларация с невярно съдържание (оная по т.3 горе в статията), което е престъпление по чл. 313 от НК.

  адв. Свилен Овчаров
  кадндидат в МИР 29 – Хасково
  Председател на КС на Зелените
  http://ecopravo.blogspot.com

 • Svilen Vladimirov

  Гаранация срещу двойно гласуване, но само донякъде, е следното правило на ал. 5 на чл. 207 от ИК:

  5) След полагането на подпис от избирателя в избирателния списък в ученическата или студентската книжка се вписва датата на изборите и се отбелязва, че ученикът или студентът е гласувал. Книжката се подписва от председателя или секретаря и от един член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, след което се връща на избирателя заедно с документа му за самоличност.

 • Svilen Vladimirov

  Самият образец на декларацията, приложение № 71 на ЦИК:
  http://www.cik.bg/f/71
  Сега, тоя образец трябва да го има в СИК-овете навсякъде. Ако някъде няма, нека студентът да иде да си разпечата от нашия сайт или от линка на ЦИК и да си попълни и да се върне. Като междувременно подаде сигнал до Зелените за това нарушение.