За Нас

Ръководство на ПП „Зелените“ – МО Димитровград:

 

Председател:

Иван Ванчев

Секретар:

Силвия Николова

Член на ръководството:

Димитър Иванов