0

Меморандум между ПП „Зелените“ и ПП „Глас Народен“ за съвместно явяване на изборите за президент и вицерезидент

Зелените

Уважаеми членове и симпатизанти на ПП „Зелените“,

Днес между ПП „Зелените“ и ПП „Глас Народен“ беше подписан